Dokumentation 22. Stadtgespräch Wasser bewegt Berlin

Dokumentation der Veranstaltung am 19. September 2019
im Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V

Dokumentation der Veranstaltung

Klimakrise – Wasserkrise, Vortrag Hartwig Berger (Wasser-bewegt-Berlin)